Anna Witkowska

Anna Witkowska

Absolwentka gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, artystka wizualna, grafik, okazjonalna kuratorka, wykładowca Akademii Sztuki w Szczecinie / Pracownia Opakowań, wcześniej Książki Artystycznej oraz Publikacji Multimedialnych. Od 2019 pracuje również na studiach niestacjonarnych ASP w Gdańsku. W 2018 uzyskała tytuł doktora na Wydziale Rzeźby I Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.