Katarzyna Zwierzyńska

Katarzyna Zwierzyńska

Współwłaścicielka studia graficznego Bang Bang Design, które zajmuje się szeroko pojętym projektowaniem, ze szczególnym uwzględnieniem projektowania dla Kultury. Współpracowali m.in. z Instytutem Kultury Miejskiej, Kaszubskim Parkiem Etnograficznym, Muzeum Gdańska, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Instytutem Goethego i Instytutem Adama Mickiewicza.